วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

21-คุณครูชาญวิทย์ คุณครูเวียงงาม ปรีชาพาณิชพัฒนา


 • เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน 
 • กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย 
 • ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย 
 • แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง 
 • คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน 
 • ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง 
 • พัฒนาชาติไทย(ส.ภ.ค.)ให้ยืนยง 
 • เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย 
 • ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า 
 • วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ 
 • ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย 
 • ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน 
 • ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง 
 • จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน 
 • เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน 
 • คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์"
-------------------------------------------------------------------
                                    ชาญวิทย์@เวียงาม  ปรีชาพาณิชพัฒนา