วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

21-คุณครูชาญวิทย์ คุณครูเวียงงาม ปรีชาพาณิชพัฒนา


 • เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน 
 • กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย 
 • ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย 
 • แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง 
 • คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน 
 • ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง 
 • พัฒนาชาติไทย(ส.ภ.ค.)ให้ยืนยง 
 • เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย 
 • ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า 
 • วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ 
 • ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย 
 • ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน 
 • ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง 
 • จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน 
 • เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน 
 • คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์"
-------------------------------------------------------------------
                                    ชาญวิทย์@เวียงาม  ปรีชาพาณิชพัฒนา

20-คุณครูพีระศักดิ์ มณีฉาย


19-คุณครูมงคลศักดิ์ ส่งศรีโรจน์


18-คุณครูศิริพงษ์ โพธิ์วันนา


17-คุณครูพรชัย กำหอม


16-คุณครูบรรเพ็ญ ทองบ่อ


15-รอง ผอ.วิมล ภูศรี


14-รอง ผอ.มงคล จันทรประทักษ์


13-ผอ.ชอบ ธาระมนต์


12-ผ.อ.นพดล ศรีระกิจ


11-ผ.อ.ปรีดา ลำมะนา


10-ผอ.เสถียร เปรินทร์


09-ผอ.พีรพงษ์ พงษ์ศษสตร์


08-ผอ.วิจิตร สายธนู


07-วารีย์ พรหมชัยนันท์


06-นพพร วงศ์เวไนย


05-พุนศักดิื ปิยมาตย์


04-คำนิยม ส.ส.นิรันดร์ นาเมืองรักษ์


03-คำนิยมพระราชวิมล


01-ปกหน้า


02-ปกหลัง